Awaria głównej sieci wodociągowej w miejscowości Stanowo

W związku z awarią głównej sieci wodociągowej w miejscowości Stanowo zasilającej miejscowości: Małoszewo, Małoszywka, Felicjanów, Garwacz, Miszewko, Kanigowo, Nowe Kanigowo, Pepłowo, Ramutówko, Nowe Miszewo, Miszewo Murowane, Kłaczkowo, Niesłuchowo, Borowice, Łagiewniki, Białobrzegi informujemy, że nastąpi nieprzewidywana przerwa w dostawie wody w ww. miejscowościach. Ze względu na dużą rozpiętość awarii planowane przywrócenie dostaw wody na chwilę obecną planowane Czytaj więcej