SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI FLISU Z OKAZJI ROKU RZEKI WISŁY

          18 lipca 2017 r. gościliśmy w Kępie Polskiej członków  Bractwa Flisackiego  p.w. Św. Barbary z Ulanowa.  Była to jedna z okazji do uczestniczenia w obchodach Roku Rzeki Wisły, a także poznanie tradycji flisaków, historii flisactwa, promocji zapomnianego zawodu,  ich strojów i  obrzędów.

IX edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W ramach konkursu Kapituła Czytaj więcej

Związek Gmin Regionu Płockiego – nabór na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017 Z DNIA 21.06.216 ZWIĄZEK GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO, 1 etat Więcej informacji dostępnych na stronie http://zgrp.bip.org.pl/ w zakładce Nabór pracowników bądź pod numerem tel. 024 366 04 29 Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem –  „Nabór Czytaj więcej

Otwarcie drogi gminnej nr 290207W w m. Miszewko

W dniu 22.06.2017 odbyło się oficjalne otwarcie drogi gminnej nr 290207W w m. Miszewko jest to ponad 1,5 km odcinek drogi. Na budowę drogi Urząd Gminy uzyskał dofinansowanie z PROW 2014-2020. Wartość kosztorysowa zadania to ponad 1mln zł jednak w wyniku przetargu udało się uzyskać bardzo atrakcyjną ofertę której wartość to 492 980,56 zł, wysokość Czytaj więcej